Recommending pilgrims to Makkah to adhere to Tawheed ( Believing in the Onenesses of the Creator )

A book in Oromo shows The benefit advices and recommendations for pilgrims about (Tawheed) monotheism, its virtue and polytheism either major or minor.

 

Dhaamsa tawhiidaa hujjaaja beytii Rabbiitiif

kitaabni Dhaamsa tawhiidaa hujjaaja beytii Rabbiitiif jedhu kuni dhaamsa tawhiidaa hujjaajaaf ibsa, shirkiifii sababaa isiirraa baqachiisa, tawhiidni dhuka daiwaa nabiyyootaa tahuu ibsa, akkasuma haqa Rabbiin gabrootarraa qabu tahus dubbata, eegasii shirkiifii waan tawhiida diigurraa baqachiisuu dubbata.

You may also enjoy

Rulings of Visiting The Ancient Places

Sulaiman ibn Salih Algarboo

Message for the Pilgrim

Group of Scholars

Description of Hajj and ’Umrah

Muhammad ibn Saleh Al-Othaimeen

Description of Hajj and ’Umrah

Muhammad ibn Saleh Al-Othaimeen

LES OBJECTIFS DU PELERINAGE
Hajj and its Virtues

Abdurrazaq Ibn Abdilmuhsin Albadr

The purposes of Hajj

Khalid bin Saleh Al salaamah