Recommending pilgrims to Makkah to adhere to Tawheed ( Believing in the Onenesses of the Creator )

A book in Oromo shows The benefit advices and recommendations for pilgrims about (Tawheed) monotheism, its virtue and polytheism either major or minor.

 

Dhaamsa tawhiidaa hujjaaja beytii Rabbiitiif

kitaabni Dhaamsa tawhiidaa hujjaaja beytii Rabbiitiif jedhu kuni dhaamsa tawhiidaa hujjaajaaf ibsa, shirkiifii sababaa isiirraa baqachiisa, tawhiidni dhuka daiwaa nabiyyootaa tahuu ibsa, akkasuma haqa Rabbiin gabrootarraa qabu tahus dubbata, eegasii shirkiifii waan tawhiida diigurraa baqachiisuu dubbata.

You may also enjoy