تاريخ الكعبة

تاريخ الكعبة (البيت الأول على وجه الأرض)

Ang Kasaysayan ng Ka'bah sa Makkah

Ang Mahalagang aklat na ito ay tungkol sa kasaysayan ng Ka’bah sa Makkah (Ang unang bahay-dalanginan sa balat ng Lupa) sa wikang Tagalog, kasamang tinalakay dito ng may-akda ang gitnang silangan kung saan naroon ang Ka’bah na itinutruing na pinagpalang pook, na pook ng mga Sugo at Propeta.

كتب قد تهمك

تاريخ الكعبة

أحمد جبريل سالاس