Beating Women is Forbidden in Islam

This book was written as an answer to the claims of many people, who are deceived and misled by Satan, since the matter of beating women in Islam has been discussed in many gatherings and there are many websites addressing that matter, without understanding or having knowledge about this, and some of the enemies of Islam unjustly invent lies on that matter. They invent words that have neither roots nor branches, namely they are completely baseless. Therefore, I would like to put in the generous reader’s hands the attitude of Islam on beating women and its differentiation with the attitudes of other religions, since Islam is the only religion that states the forbiddance of beating women, either young or older. So, I present for you the details of the matter, and then you can judge, after you have acquired knowledge and understanding on the matter.

Zákaz bití žen v islámu

Tato publikace vznikla jako odpověď na tvrzení mnohých Satanem pomýlených lidí. Otázka bití žen v islámu vyvstává na mnoha shromážděních a je jí věnováno mnoho webových stránek, avšak bez pochopení a znalosti věci. Někteří nepřátelé islámu o tomto tématu šíří lži a vymýšlejí si slova, která nemají žádný základ a nevycházejí z ničeho v islámu. Rádi bychom tedy představili islámské stanovisko k bití žen a poté také poukázali na to, jak se tento postoj liší od ostatních náboženství, protože islám je jediným náboženstvím, které jasně zakazuje bití všech žen bez ohledu na věk. V následujícím textu uvádíme podrobné informace, aby si čtenář mohl sám učinit svůj vlastní závěr.

You may also enjoy

Romance In Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

The Rulings on Purity in Islam

Abu Asad Qutub Muhammed Al-Asari

Woman and Islam

Osoul Center

Specific Rules for Muslim women

Dr. Saleh Bin Fawzaan al-Fawzaan

Islamic Perspective on Sex

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Women in Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha