Influential stories of New Muslims

Inspirational, touching and Influential stories of New Muslims. 

 

 

Osoulstore offers a variety of books that are relevant to Muslims , new Muslims and non-Muslims.

MGA KAHANGA-HANGANG KASAYSAYAN NG MGA KAPATID SA ISLAM

Sa aklat na ito, ang may akda ay nagsasalaysay ng ilang kahanga-hangang mga kuwento tungkol sa mga kadahilanan ng pagyakap sa Islam ng ilan sa mga bagong muslim, upang ito ay maging susi para sa mga di-muslim, at bilang isang aral para sa mga muslim at gayundin bilang paghihikayat sa kanila upang mapalaganap ang Islam sa iba bukod sa kanila.

You may also enjoy

Tawheed Made Easy

Abdullah Bin Ahmad Alhuwail

Hisn Almuslim

Saeed Bin Ali Bin Wahf Alqahtani