Women in Islam

A book in Tagalog discusses the special place women have in the religion of Islam and seeks to address some of the many misconceptions and false propaganda published by those who are ignorant of this religion or harbor a malicious intent to purposely misrepresent it.

ANG KATAYUAN NG BABAE SA ISLAM

Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang bagay na aking natutunan habang isinasalin ko ang munting aklat na ito. Naniniwala ako na bagama’t maraming aklat na ang naisulat tungkol sa paksang nauukol sa mga kababaihan sa ilalim ng Relihiyong Islam na tumatalakay sa karapatan, edukasyon, pamana at iba pa, nadarama ko na ang aklat na ito ay makapagbibigay ng isang malawak at kabuuang paliwanag ng lahat ng paksang may kaugnayan sa katayuan ng mga babae sa Relihiyong Islam.

Read the book in another language

You may also enjoy

Women in Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Romance In Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha