Is Trinity Doctrine Divinely Inspired?

The author said in its introduction, "Nothing offends more the Christians than to cast doubt about the doctrine of the Trinity, the fountainhead of their faith. Since I grew up as a Christian, I know by heart that it will surely injure a devout follower of Christianity something he knew as true. But to lend a blind eye when I know better is far from righteousness since I am bound by the God’s Commandments to guide those mislead by the false doctrine. It is a basic right of every individual to know the truth that will lead him to the right path.

Este doctrina Trinităţii inspirată divin?

Autorul a spus în introducere, „Nimic nu ofensează mai mult creştinii ca punerea sub semnul întrebării a doctrinei Sfintei Treimi, izvorul credinţei lor. Din moment ce am crescut ca un creştin, ştiu foarte bine că va răni, cu siguranţă, un adept devotat al creştinismului. Dar să împrumuţi un ochi orb cuiva când ştii foarte bine adevărul, este nedrept, deoarece suntem obligaţi de poruncile lui Dumnezeu să-i ghidăm pe cei duşi în eroare de o doctrină falsă. Cunoaşterea adevărului este un drept fundamental al fiecărui individ, care îl va duce pe calea cea dreaptă.”

You may also enjoy

Every Religious Innovation is a Means of Misguidance

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Questions and Answers on Aqeedah

Saleh Bin Abdurrahman Al-At-ram

Islam Is ...

Pete Seda

Jesus in the Quran

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha