The Universality of Islam

The universality of Islam is an undeniable fact, a characteristic peculiar to Islam, the Righteous Religion. Almighty Allah has assigned Muhammad Ben Abdullah as Prophet and Messenger to the entire mankind, revealing to him His Holy Book to serve as a means of guidance and a reminder to all humanity. It was the will of Almighty Allah to make the Islamic Message the seal of revealed messages, which thus gave form and substance to the Righteous Religion.

Caracterul universal al islamului

Universalitatea islamului este un fapt incontestabil, o caracteristică de bază a islamului, religia Adevărului. Majoritatea populației lumii are o nevoie stringentă de un mod de viață care să îi poată rezolva problemele și care să răspundă la întrebările ei rămase fără răspuns, despre existența și destinul ei. Cu o rată în creștere a imoralității și violenței în lume, oamenii au căutat neîncetat o cale de ieșire. Mulți au descoperit că sinuciderea este, probabil, una dintre cele mai simple și mai rapide soluții. Nu este de mirare astfel că lumea noastră trăiește într-o stare de haos. Ea a încercat toate ideologiile și a aplicat atât de multe teorii socio-economice, dar niciuna nu s-a dovedit a fi cea corectă. Ceea ce a fost încercat a eșuat și ceea ce nu a reușit a fost încercat din nou... și din nou. Nu există altă cale?... ar putea întreba cineva. Nu există un sistem alternativ care ar funcționa ca un ghid pentru Univers? Aceste două întrebări fac tema acestei cercetări.

You may also enjoy

Ease and Tolerance in Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Virtues of Islam

AbdulAziz Bin Muhammad Alsalman

No Compulsion in Islam

Jassim bin Dayaan

LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU RECIT DE LUQMAN LE SAGE
The lessons learned from the story of Luqman Al-Hakeem

Abdurrazaq Ibn Abdilmuhsin Albadr

The Message of Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Obligations in Islam

Habib Ahmed