The basics of religion and principles of Islamic Monotheism

This is a summarized book which I hope to be of great benefit to the reader. This book includes the basics of religion and principles of Islamic Monotheism. It shows the Straight Path of the True Religion (Islam). It covers what follows: Iman (Faith), its characteristics and what nullifies or demolishes it. Each statement is supported by clear-cut proofs.

SORULU CEVAPLI İSLAM AKİDESİ

Kitap Hakkında Kısa Bilgi: Bu kitap; dinin temel kuralları ve tevhidin ana esaslarını ihtiva eden soru ve cevapları içermektedir. İmanın tamamını ortadan kaldıran yahut kemali ile bağdaşmayan hususlar belirtilerek imanın meseleleri ve esasları açıklanmıştır. Her bir mesele delili ile birlikte ele alınmıştır.

You may also enjoy

Ce que tout musulman et musulmane doivent impérativement savoir
The must-know duties

Abdullah Alqarawe

Become acquainted with Islam

Dr. Munqith ibn Mahmood As-Saqqar

Hisn Almuslim

Saeed Bin Ali Bin Wahf Alqahtani