The basics of religion and principles of Islamic Monotheism

This is a summarized book which I hope to be of great benefit to the reader. This book includes the basics of religion and principles of Islamic Monotheism. It shows the Straight Path of the True Religion (Islam). It covers what follows: Iman (Faith), its characteristics and what nullifies or demolishes it. Each statement is supported by clear-cut proofs.

SORULU CEVAPLI İSLAM AKİDESİ

Kitap Hakkında Kısa Bilgi: Bu kitap; dinin temel kuralları ve tevhidin ana esaslarını ihtiva eden soru ve cevapları içermektedir. İmanın tamamını ortadan kaldıran yahut kemali ile bağdaşmayan hususlar belirtilerek imanın meseleleri ve esasları açıklanmıştır. Her bir mesele delili ile birlikte ele alınmıştır.

You may also enjoy

LES REP ERCUSSIONS DE L’ISLAMSUR LA P URIFICATION DES AMES
The Impact of Islam in Refinement of Souls

Mohamed Ibn Ibrahim Alhamad

Human Rights in Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Le mérite des quatre paroles
Virtues of the Four Words

Abdurrazaq Ibn Abdilmuhsin Albadr

Human Rights in Islam

’Aa’ishah Stasi

Virtues of Islam

AbdulAziz Bin Muhammad Alsalman