The Necessity to Practice The Sunnah of Prophet Muhammad (peace be upon him)

This booklet is discussing about the necessity to practice the Sunnah of prophet Muhammad –peace be upon him-, and the disbelieve of who deny it. It is written by Sheikh Ibn Baz -may God have mercy on him).

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in SÜNNETINE GÖRE HAREKET ETMEK FARZDIR

Kitap Hakkında Kısa Bilgi: Bu kitapta; Kur’an ve sünnet ışığında Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine göre hareket etmenin farz olduğu ve O’nun sünnetini inkâr etmenin ise küfür olduğunu açıklanmaktadır.

You may also enjoy

Alkunuz Ala'adhima (Great treasures)

Nashir bin Abdullah bin Dakhil Al Fuhaid