Obligations in Islam

Obligations in Islam

እስላማዊ የውርስ ህግጋት

የሞች ንብረት ክፍፍል  በኢስላም ውስጥ በቂ መመሪያ ያለው ጉዳይ ነው ይህ መጽሃፍ ስለዚሁ ጉዳይ ትምህርት በውስጡ ይዘዋል አንብበው ዕውቀት እንድቀስሙ ተስፋ እናደርጋለን።

You may also enjoy