Have you Discovered its Real Beauty?

A great book In Romanian which explains the real beauty of Islam, by Dr Naji Ibrahim Arfaj.

Osoulstore offers a variety of books that are relevant to Muslims , new Muslims and non-Muslims.

Oare ai descoperit adevărata sa frumuseţe?

Islamul este religia lui Adam şi a Evei, ca şi a urmaşilor acestora până în Ziua de Apoi. Cu adevărat, islamul este uşor, logic, clar şi practic; iar frumuseţea islamului nu are margini, pentru că el a venit de la Veşnicul Creator. Allah spune în Coranul cel Nobil: „... În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am împlinit harul Meu asupra voastră şi am încuviinþat Islamul ca religie pentru voi!...” [Coran, 5:3] Această carte prezintă numai câteva exemple cu privire la reală frumuseţe şi măreţie a islamului.

Read the book in another language

You may also enjoy

The Qur’an An Eternal Challenge

Muhammad Abdullah Draz

Searching for Happiness
Searching for Happiness ?

Dr. Saleh ibn Abdul-Aziz ibn Uthman Sindi

New Muslim Guide

Osoul Center

Hisn al-Mu’min - The Fortification of the Believer

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha