The Rights of Prophet Muhammad –peace be upon him- over his Nation

This book explains about the rights of Prophet Muhammad –peace be upon him- over his Nation. 

PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI

Kitap Hakkında Kısa Bilgi: Bu kitapta; Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in Allah’ın elçisi, peygamberlerin sonuncusu olduğundan; insanlar sapıklıkta iken Yüce Allah’ın diniyle onları her türlü doğru, hayır, ibadet ve imana yöneltmesinden, Kur’an ve sünnet ışığında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in biz ümmeti üzerindeki haklarından bahsedilmektedir.

You may also enjoy

The messenger of God Muhammad

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Purple book cover with balloons
The path to happiness

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha