EXAMINING THE REALITY OF 'THE ORIGINAL SIN'

To be more specific, amongst the doctrines which the followers of Jesus (‘alayhi as-salâm - peace be upon him) have inherited across centuries is the belief in ’the original sin’. This booklet discusses the reality of this belief from both theoretical and logical point of views.

Adevărul despre păcatul originar

Creştinismul modern (şi nu cel pe care Isus – Pacea fie asupra sa! – l-a predicat) are la bază credinţa în păcatul original şi în mântuire, în faptul că profetul Adam (Pacea fie asupra sa!) a făcut o greşeală atunci când a mâncat din copac, fapt pentru care Allah Cel Milostiv l-a trimis pe fiul său pentru a fi ucis în mod dureros pe cruce, pentru ca astfel Allah să Îi ierte pe oameni pentru un păcat pe care nici măcar nu l-au făcut!!

You may also enjoy

The Return of Jesus

Omar Al-Hafidh

Jesus in the Quran

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Jesus in the Quran

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

La Lumière émane de  L’Islam
The Light Within Islam

Basel Muhammad Arif Almahayni

Jesus in the Quran

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha