A day with your Beloved one (Peace Be Upon Him)

To place the love of any human being ahead of the love of His Messenger, Prophet Muhammad, is to forfeit one’s faith altogether. The Prophet says: ‘None of you truly attains to faith unless I am dearer to him than his parents, children and all mankind’. [Related by al-Bukhari].

“प्यारो नबी ﷺ को साथ एकदिन”

यस पुस्तकमा नबी मुहम्मद ﷺ को रूपरेखा, आचरण र दिनचर्याको बारेमा बताइएको छ। नबी ﷺ निद्राबाट जागेदेखि राती सुत्ने बेलासम्म प्रत्येक दिन गर्ने क्रियाकलापहरू जस्तै- उपासना, बिहान बेलुकाका स्तुति तथा अज्कार, खानपान, पहिरन, हिँडाइ, मानिसहरू प्रतिको व्यवहार, उपदेश, आदेश र घर परिवारसँगको व्यवहार इत्यादि कुराहरूको बारेमा पनि छोटो चर्चा गरिएको छ।